• foto1.png
  • foto2.png
  • foto3.png
  • foto4.png
  • foto5.png

Anatomía externa da abella. O Aguillón

O aparato defensivo da abella é un órgano complexo. Unhas glándulas no abdomen secretan e bombean veneno hacia o aguillón.

Cómo se aprecia nas imaxes seguintes, o aguillón está composto por dous estiletes serrados que serán os penetren na pel, inyectando o veneno nos tecidos do agresor.

 

© 2022 Cicapis. Proxecto cofinanciado por: