• foto1.png
  • foto2.png
  • foto3.png
  • foto4.png
  • foto5.png

A visión da abella. Ollos compostos e ocelos u ollos simples

Poucas veces temos a posibilidade de apreciar a anatomía externa da abella do mel con tanto detalle como nas seguintes fotos tomadas estes días atrás no laboratorio do CICAPIS.

Na foto de arriba dos ollos de un zángano ou abázcaro podemos apreciar ao detalle a súa estructura. Distínguense non só os enormes ollos compostos, senon tamén os ocelos ou ollos simples. Estos son tres e están situados na parte superior da cabeza, no medio dos ollos compostos. Sirven á abella para ver a curta distancia e en condicións de casi oscuridad no interior da colmea. Son órganos sensibles á intensidade da luz e son empregados como fotómetros, determinando o principio e o fin da xornada.

Os dous ollos compónse por numerosas facetas hexagonais u ollos simples (3.000 na raiña, 6.000 na obreira e 13.000 no caso do zángano).

 

Detalle do ollo composto dunha obreira

 

 

Para profundizar no coñecemento da anatomía da abella pódense ler os seguintes artículos que son moi interesantes:

https://abejas.org/anatomia-externa-de-las-abejas/

https://abejas.org/anatomia-interna-de-las-abejas/

 

© 2022 Cicapis. Proxecto cofinanciado por: